De SWG

De Strandwerkgemeenschap, afgekort SWG, is in 1941 opgericht als een samenwerkingsverband van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Later sloot de Jeugdbond voor Natuur- en Mileustudie (JNM) zich bij de SWG aan.

De Strandwerkgemeenschap stelt zich ten doel de studie van de mariene biologie, en in het bijzonder van de flora en fauna van de Nederlandse kust, te bevorderen. Hoewel de naam anders doet vermoeden houdt de Strandwerkgemeenschap zich niet alleen met het aanspoelsel op het strand bezig, maar ook met de bewoners van onze dijken, zeearmen, de Waddenzee, buitendijks en binnendijks brak water en de Noordzee.

De Strandwerkgemeenschap is een vereniging die de volgende activiteiten ontplooit: