home | informatie | vacatures
Hippocampus hippocampus short-snouted seahorse
NL Kortsnuitzeepaardje GB Short-snouted seahorse FR Hippocampe à museau court DE Kurzschnauziges Seepferdechen DK Kortsnudet søhest
×
DSC09195-lg.JPG
DSC09195
 Overzicht 
 EtymologieCampus is gebogen en Hippos is paard
   
 Bouw 
 Lengte15 cm
 Kleurvan geel/oranje-achtig tot verschillende bruin- en grijstinten
 Oppervlakharde beenplaten huid
 Koploodrecht op de lengte-as van het lichaam;
    Bekeindstandig; klein; iets opgewipt; tot maximaal 1/3 van de koplengte
       Tandennee
    Ogendiameter ongeveer even groot als de halve snuitlengte; bewegen onafhankelijk van elkaar
 Lichaamslank; zijdelings afgeplat; buik bol; met slechts enkele aanhangsels
    Schubbennee
 Staartvingebogen; wordt als grijporgaan gebruikt
   
 Anatomie 
 Maagnee
 Skeletgeknobbelde beenringen; geen graten
   
 Het leven 
 VoortplantingVoorafgaand aan de paring vindt er een uitgebreidde paringsdans plaats waarbij de kleuren soms veranderen. Bij de paring grijpen beide staarten in elkaar. Zeepaardjes zijn vaak monogaam.
 Paaitijdvan april tot oktober
 Bevruchtingswijzevrouwtje legt de eieren in de broedbuidel van het mannetje, waar het mannetje ze bevrucht
 Geboortetussen mei en augustus; worden in de broedbuidel beschermd tot ze zelfstandig kunnen leven
 Voedselkleine kreeftachtigen en vislarven
 Eet gewoontezuigt de prooi naar binnen met zijn snuit; moet bijna bij voortduring eten om voldoende voedsel binnn te krijgen
 Voortbewegingzwemt vertikaal gebruikmakend van de rugvin
 Vijandgrote kreeftachtigen, krabben
 Habitatin ondiepe kustwateren tussen zeegrasvelden, wieren, hydroidpoliepen en ook geweisponsen; hecht zich met de staart aan voornoemde planten en dieren; sterk territorium gebonden en honk vast;
 VerspreidingIn Nederland voornamelijk Oosterschelde en Waddenzee, maar ook lang de Noordzeekust. De Nederlandse kust vormt het noordelijkste deel van het verspreidingsgebied.
   
 Bronnen 
 Websites
  1. www.sportvisserijnederland.nl

  2. www.anemoon.org

  3. www.verspreidingsatlas.nl

 Foto verantwoordingZeepaartje gevonden op het strand van Bergen aan Zee januari 2019 gevonden en gefotografeerd door Rien de Ruijter
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl