home | informatie | vacatures
Porphyra umbilicalis Kützing, 1843
NL Navelwier
×
navelwier-lg.png
navelwier
×
navelwier_strand-lg.png
navelwier strand
 Overzicht 
 BeschrijvingDit is de meest voorkomende soort; thallus scheurt makkelijk in; kleine hechtschijf
 DeterminatieVerwarring kan makkelijk ontstaan met de andere Porphyra soorten
 Bijzonderhedenbest ontwikkeld in de winter; kan volledig indrogen en na aanraking met water weer tot leven komen; jonge planten groenig
   
 Wieren 
 Lengte500 mm
 Kleurdonkerrood tot bruinachtig; geelachtige (fertiele) strook aan de rand, scherp afgegrensd van de donkerrode (vegetatieve) rest van de thallus
 Thallus
    Thallus vormin het midden vast gehecht; breed rond; aan de rand gewelfd
    Voorplantingsorganen
 Cellen
   
 Het leven 
 Habitatop stenen of hout bovenaan in het getijden gebied; op plaatsen met stevige golfslag
 VerspreidingNoordzee, Middellandse Zee, Atlantische Oceaan; niet in de Baltische Zee / Oostzee
   
 Bronnen 
 
2006 - 2021 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl