home | informatie | vacatures
Thracia Blainville, 1824
 Overzicht 
 Soorten
Papierschelp
   
 De Schelp 
 Basis vormmeestal tamelijk langgerekt1
    Diktetamelijk dun en doorschijnend1
    Voorrandregelmatig afgerond, soms iets gapend1
    Achterrandiets hoekig of afgerond, soms iets gapend1
    Gelijkkleppignee, rechter klep groter dan linker1
 Umboopgeblazen1
    Apexongeveer in het midden, iets uitstekend, een weinig achterwaarts gekeerd1
 Periostracum
 Ostracum
    Ostracum kleurwit of grijsgroen, effen1
    Ostracum structuurniet of weinig glanzend1
    Parallelle sculptuurfijn gestreept, bij enkele soorten fijn gekorreld1
    Kielbij sommige soorten van top naar achter-benedenrand een stompe kiel1
    Binnenkant kleurwit, zonder parelmoerglans1
 Slot
    Ligamentgedeeltelijk uitwendig, gedeeltelijk inwendig1
    Nymflangwerpig, kalk (fulcrum), vlak achter de apex1
    Tensilium plekvlak achter de apex1
    Resiliumvelddriehoekig, onder de apex, versterkt door een ovaal kalkplaatje met verhoogde rand, het ossiculum. Gaat vaak verloren als het dier dood is.1
    Slottanden01
    Mantelbochtbreed en diep1
 Sluitspieren
   
 Het Weekdier 
    Mantelrandvergroeid, behalve de openingen voor de voet, de siphonen en een kleine ventrale opening1
    Siphonenlang en grotendeels gescheiden. Kunnen zich ballonvormig opblazen en in deze toestand, door het zand heen, naar de schelp toe schuiven. Daardoor worden de kanalen, welke de siphonen, belangrijk verbreed. Tegelijkertijd worden de wanden van deze zandkanalen door slijmafzetting wat steviger gemaakt, zodat zij niet snel omvallen. Het dier heeft op deze wijze voortdurend ruime verbinding met het water boven het zand en hoeft niet steeds de siphonen zover omhoog te brengen voor vers water en voedsel. De Thracia kan zich nu verder in het zand terug trekken.1
    Voet vormrelatief klein1
 Byssusnee1
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 Habitatzand
 Verspreidingalle zeeën der wereld, echter overal een gering soorten aantal1
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl