home | informatie | vacatures
Mystacoceti
NL Baardwalvissen
1 5 . a . Lengte meer dan 15, t o t 34 m. B o r s t v i n l / 9 v . d . l i c h a a m s l e n g t e , Baarden m e e s t a l g r i ; , s , t e n d e l e z w a r t , t e r w i j l da e e r s t e r - i j e n röQht g e e l w i t z i j n , o v e r een a f s t a n d van ong. lm. vanaf de v o o r s t e punt v . d bovenkaak. De g r i j z e baarden z 13 n g e h e e l o f t e n d e l e g e s t r e e p t met a f w i s s e l e n d e banden van g e e l en b l a u w g r i j s , de z w a r t e ook wel met , g e l e band.en. A a n t a l .baarden . v a r i a b e l . , -ong . 360 z o w e l - l i n k s a l s r e c h t s Aan k e e l en borst p l o o i e n , d i e . i n hoofdzaak e v e n w i j d i g v e r l o p e n t o t b i j n & ' h a l v e l i c h a a m s l e n g t e . A a n t a l p l o o i e n 64-100.. ( F i g . 7) . . . ' . . . ' . Y . V . V . .'.".'.'Gewone V i n v i s , ' B a l a e n o p t e r a physalus(L!) b . Lengte ma'x*. 15 m.., m e a s t a l v e e l minder. B o r s t v i n n i e t 1/9 v.d,. t o - - t a l e l e n g t e . A l l e , "baarden of zwart o f ' g e e l w i t , minder dan 360. Ook p l o o i e n , maar minder dan b i j d e ' v o r i g e r s o o r t . . . . . . ' 16. «f^p. - 16.a.,Van tsrtr^J5 -m; lang B o r s t v i n l ' / l l ' v . d . lichaamslengte-. A l ' l e baar den zwart met " g r i j z e hgiren. A a n t a l zowel l i n k s a l e ' r e c h t s ong. '330. , A a n t a l k e e l p l o o i e n ' 3"8-5'8'.' 'I-fo'or'd's'e' Tinvis'," B a l a e n o p t e r a boraalisLesscü b . Van 8 t o t ruim -9 m. l a n g . B o r s t v i n l / 8 v . d . l i c h a a m s l e n g t e . A l l e ; b b a a r d e n ' g e e l w i t , a . d . g e h e m e l t e z i j d e door b l o e d rood a a n g e l o p e n , ha-' • r e n w i t . A a n t a l l i n k s en r e c h t s" ong". 33 5j[ook 3 0 0 ' e n 365 waargenomen); A a n t a l p l o o i e n 54-60- 70..DwargvihVis,Balaé'hopt'era' a c u t b r b s t r a ( L a c e p
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl