home | informatie | vacatures
Agnatha Cope, 1889
NL Vissen GB Fish FR Poissons
Vroeger was er een Superclass Pisces (Vissen), deze bestaat niet meer. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen kaakloze (Agnatha) en kaakhebbende (Gnathostomata) vissen op Infraphylum niveau. Voorlopig blijft voor de namen in de lokale talen de namen staan die we ook bij Pisces aanhielden.
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Kaken:nee
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 1
   Ruggegraat:ja 1
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl