home | informatie | vacatures
Euphausiacea Dana, 1852
NL Krill GB Krill DE Krill
Lichaam:ja
   Beschrijving:Dorso-ventraal afgeplat
Carapax:ja
   Beschrijving:Gecalcificeerd 1
Kop:ja
   Segment 1:ja
Thorax:ja
   Beschrijving:Geen echte looppoten, maar zwempoten 2
Abdomen:ja
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
Ademhalingsorgaan:ja
   Kieuwen:ja
      Kieuwdeksels:ja
         Vorm:dekken de kieuwen niet volledig af 2
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 3
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 3
Voortbeweging:Brengt zijn hele leven zwemmend door.
Bronnen:
  1. Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris (1999). Gids van Kust en Strand. Flora en Fauna. Tirion Uitgevers BV, Baarn.
  2. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30203
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl