home | informatie | vacatures
Alcyonium digitatum Linnaeus, 1758
NL Dodemansduim GB Dead man's fingers FR Alcyon jaune DE Tote Manneshand
Kolonie vormende bloemdieren waarvan de poliepen 8 tentakels hebben.
×
108400174 0
108400174 0
×
108400174 1
108400174 1
Hoogte:200 mm
Kleur:wit en oranje/geel, poliepen doorzichtig wit 1
Lichaam:ja 2
   Symmetrie:achtstralig radiair symmetrisch 2
   Tentakels:ja
      Aantal:8 3
Voedsel:kleine plankton diertjes
Kolonie:ja
   Bouw:Kolonies bestaan uit dikke onregelmatige vlezige lobben, die wel wat op vingers lijken. 1 3
Habitat:Op hard substraat, waar hoge stroomsnelheden voorkomen. Onder de gemiddelde laagwaterlijn, alleen bij springtij droogvallend. Tot 50 meter diep. Tamelijk algemeen op de vooral wat noordelijker gelegen wrakken. 1 3
   Verspreiding:Van IJsland tot Portugal. 1
Voortplanting:geslachtelijk en ongeslachtelijk (knopvorming of deling) 4
Bevruchting:In de winter worden geslachtscellen in het water losgelaten. Na de bevruchting ontstaat een vrij zwemmend planula-larve. Die zet zich vast en groeit uit tot een nieuwe kolonie. 3
Groei:jonge kolonies vormen een simpele korst van 5 tot 10 mm dik. 1
Literatuur:
Foto verantwoording:P1040185: © Dennis Leeuw
P1040185: © Dennis Leeuwdodemansduim: © 2014 Dennis Leeuw; lokatie: Helgoland - Zeeaquarium
Bronnen:
  1. Ates, Ron (1997). Bloemdieren. De zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust. Zeeanjer.
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/bloemdieren/Octocorallia
  3. Leewis, Rob (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee. KNNV.
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/Cnidaria
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl