home | informatie | vacatures
Cerianthus lloydii
NL Viltkokeranemoon GB lesser cylinder-anemone FR petit cérianthe DE Nordsee-Zylinderrose
Slanke anemoon zonder voetschijf
Lichaam:ja 1
   Symmetrie:zesstralig radiair symmetrisch 1
   
ZuilLichaam van een anemoon
 
      Hoogte:in Nederland meestal niet meer dan 70 mm; ≤150 mm 2
      Diameter:≤10 mm 2
      Kleur:lichtbruin tot creme kleurig 2
   Mondschijf:ja
      Vorm:hol 3
   Tentakels:ja
      Aantal:ongeveer 70 van elk (lang en kort) 2
      Kleur:variabel: wit, bruin, geel, groen, rood, paars-achtig. Bandering is algemeen.1 2
      Lengte:kort om de mond; lange, dunne aan buitenzijde cm; ≤5 cm 2 3
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Beschrijving:bijna nooit zichtbaar 2
Kolonie:ja
Habitat:In zand of slib met een viltachtige koker van slijm en modder met een lengte van ongeveer 20 cm lang en 1-2 cm breed op plaatsen waar de bodem niet voortdurend in beweging is. Tot 100 meter diep. Bij extreem springtij droogvallend. Kan tegen licht vervuild water. 2 3
   Vindplaatsen:Niet in de wadden
Voortplanting:geslachtelijk en ongeslachtelijk (knopvorming of deling) 4
Bevruchting:Er zijn mannelijke en vrouwelijke exemplaren 3
Groei:De larve ontwikkeld zicht tot een volledig op een volwassen exemplaar lijkend individu voordat het zich op de bodem vestigt 3
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/bloemdieren/Ceriantharia
  2. Ates, Ron (1997). Bloemdieren. De zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust. Zeeanjer.
  3. Leewis, Rob (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee. KNNV.
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/Cnidaria
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl