home | informatie | vacatures
Sagartia undata (Müller, 1778)
NL Weduweroos GB small snakelocks anemone FR Sagartiogeton DE Sagartiogeton
×
1450509752 0
1450509752 0
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Actinothoe anguicoma
Lichaam:ja 1
   Symmetrie:zesstralig radiair symmetrisch 1
   
ZuilLichaam van een anemoon
:ja
      Beschrijving:slank cilinder-vormig; glad; heeft nooit aangehechte schelpstukjes, e.d. 2 3
      Hoogte:100 mm 2
      Diameter:20 mm 2 3
      Kleur:bruin met vuilwitte lengte strepen 2
   Mondschijf:ja
      Diameter:tot tweemaal zo breed als de zuil 2
      Tekening:niet erg duidelijk patroon van stippen en vlekken, bij de tentakel aanhechting een grijzes stip 3
   Tentakels:ja
      Beschrijving:slank 2
      Aantal:200 3
      Kleur:doorschijnend wit, grijs of beige, met vuilwitte lengtestreep 2 3
      Lengte:4 tot 5 keer de diameter van de mondschijf 2
   Voet:ja
      Beschrijving:breed, rand regelmatig en gaaf. 2 3
      Diameter:tot tweemaal zo breed als de zuil 2
Kolonie:ja
   Dichtheid:10 ex./m 2 3
Habitat:Op hardsubstraat, soms tot halverwege de zuil in slib, zand of schelpengruis. Meestal op plaatsen waar stroming en golfslag niet zo'n grote invloed uitoefenen. Van laag in het eb- en vloedgebied tot 100 meter diep. Vrijwel nooit droogvallend. 2 3
   Verspreiding:West-Europa en in de Middellandse Zee 2
Voortplanting:geslachtelijk en ongeslachtelijk (knopvorming of deling) 4
Bevruchting:waarschijnlijk alleen geslachtelijk 3
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/bloemdieren/Hexacorallia
  2. Ates, Ron (1997). Bloemdieren. De zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust. Zeeanjer.
  3. Leewis, Rob (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee. KNNV.
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/Cnidaria
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl