home | informatie | vacatures
Hyalinoecia tubicola O.F. Müller, 1776
NL Rietje
 Overzicht 
   
  Wormen 
 Kokerja
    Koker kleurkleurloos tot rood-geel; de iriserende worm is te zien door de buis
    Koker vormcylindrisch, stevig, rietvormig; open aan beide kanten
 Kop
    Prostomiummet een paar bolvormige palpen
       Tasterseivormige frontale antennes; 5 occipitale antennes met 3-5 geringde ceratoforen en lange stijlen
 Lichaam
    Segmenten met borstelsDe eenvoudige filamenten van Branchiae, beginnen op setiger 20-30, blijven bestaan tot het achterste uiteinde. Setigers 1 en 2 met stevige haarvaten, pseudocompound of eenvoudige haken zonder kappen. Volgende setigers met gevleugelde haarvaten en kam setae. Bidentate subaciculaire haken verschijnen in vertakkingsgebied.
    CirriDigitaliseer ventrale cirri op de eerste 3-4 setigers die vervolgens zijn gemodificeerd om klierpads te vormen.
 Voedsel opname en verwerking
   
 Het leven 
 Voedselaaseters
 Voortbewegingkruipen over de bodem en slepen hun buisje met zich mee; de voorste voeten zijn aangepast, verstevigd en vergroot met dikke en stevige borstels, deze voorste poten worden gebruikt voor de voortbeweging
 VerspreidingCosmopolitiet
   
 Bronnen 
 Literatuur
    https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03036758.1973.10430606

 
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl