home | informatie | vacatures
Arenicola marina Linnaeus, 1758
NL Wadpier GB Blow lug
×
ingegraven-lg.png
ingegraven
 Overzicht 
 SynoniemenZeepier, leegloper, aasworm
   
  Wormen 
 Lengte250 mm
 Kop
    KieuwenOnregelmatig vertakt
 Lichaam
    Segmententussenringen vanaf de kop 2-3-4-4
 Voedsel opname en verwerking
   
 Het leven 
 Paaitijdergens tussen de vroege tot late herfst, de duur kan zijn van enkele dagen tot 3 weken
 Eierenoocyte gemiddeld 173 µm
 Geslachtsrijp1-2 jaar
 Levensverwachting6-10 jaar
 VoedselDeeltjes kleiner dan 2 mm van de oppervlakte van de zeebodem; bacteriën, diatomen, etc.
 HabitatLeeft ingegraven in een U-vormige buis welke tot 40 cm diep kan gaan. Aan de oppervlakte is er een rommelig hoopje zandslierten te zien en verderop vind je vaak een kuiltje waar de mond van het dier zich bevindt. Leeft hoog in de intergetijdenzone en zijn vaak algemeen te vinden in wadachtige gebieden die bij eb droogvallen.
    Saleniteitzout en brakwater
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Pseudo-cryptic species Arenicola defodiens and Arenicola marina (Polychaeta: Arenicolidae) in Wadden Sea, North Sea and Skagerrak: Morphological and molecular variation - Pieternella C. Luttikhuizen , Rob Dekker ; Elsevier / Journal of Sea Research , 2009

 Websites
  1. www.marlin.ac.uk

  2. www.glaucus.org.uk

  3. www.vliz.be

 
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl