home | informatie | vacatures
Lepas pectinata
NL Ruwe eendenmossel
Kleppen zijn meestal witachtig, doorschijnend. Oppervlakte heeft ribjes en soms zelfs stekels.
×
1891722387 0
1891722387 0
×
1891722387 1
1891722387 1
Hoogte:15
Kleur:Wit of blauwachtig
Lichaam:ja 1
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 1
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
   Wandplaten:ja
      Beschrijving:radiaal geribd
Habitat:gehecht aan drijvende voorwerpen
   Verspreiding:Veel voorkomend in tropische en subtropsiche zeeën, zeldzaam in gematigde klimaten. Een enkele keer aan te treffen op aangespoelde voorwerpen.
Geslacht:Hermafrodiet
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl