home | informatie | vacatures
Pontophilus trispinosus
NL Driepuntsgarnaaltje GB Three spined shrimp DE Dreidornige Garnele DK Trespidset reje
×
733435051 0
733435051 0
×
733435051 1
733435051 1
Lengte:30 mm; meestal kleiner (15 tot 20 mm); mannetjes kleiner dan vrouwtjes; varieert ook per seizoen, feb-mei zijn ze groter dan in juli-oktober (dit geldt voor de Middellandse-Zee aan de Spaanse westkust)
Kleur:licht roodbruin gestippeld
Lichaam:ja 1
Carapax:ja
   Lengte 
      Man:2,9 mm
      Vrouw:5,2 mm; ≤8 mm
Kop:ja
   Segment 1:ja
      Rostrum:ja
         Beschrijving:kort en afgerond
Thorax:ja
   Segment 4:ja
      Pereiopode 1:ja
         Propodus:klauwvormige schaar
   Segment 5:ja
      Pereiopode 2:ja
         Beschrijving:korter dan de overige poten
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Habitat:Op zandige bodems, ook in rotsachtige poeltjes als er een zandige bodem is of tussen wier; laag in het intergetijdengebied;
   Diepte:≤40 m
   Verspreiding:IJsland, Noord-Noorwegen zuidelijk tot en met de Middellandse-Zee, Noordwest-Afrika, Canarische Eilanden, Azoren
Voortplanting:voornamelijk eind zomer tot begin van de herfst, in de Middellandse-Zee ook in de winter, wat veroorzaakt kan worden door de hogere temperatuur in de Middellandse-Zee.
Bevruchting:vermoedelijk het hele jaar door mogelijk, in de Middellandse-Zee een piek in eitjes per vrouwtje in april tot mei
Eieren:ja
   Aantal:650 per vrouwtje
   Beschrijving:er is een duidelijk verband tussen de eitjes per vrouwtje en de lengte van de carapax
Geslachtsrijp:vrouwtjes bij een carapax lengte > 3.4 mm (Middellandse-Zee), > 3.7 mm (Isle-of-man)
Websites:
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl