home | informatie | vacatures
Crangon crangon (Linnaeus, 1758)
NL Grijze garnaal GB Common shrimp FR Crevette grise DE Nordseegarnele DK Hestereje NO Sandreke
×
2053836279 0
2053836279 0
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Noordzeegarnaal, Gewone garnaal
Lengte:90 mm
Kleur:De kleur is grijs tot bruinachtig met kleine bruine en zwarte stippen of vlekjes. Kan van kleur veranderen om zich aan te passen aan de omgeving.
Lichaam:ja 1
CarapaxHet schild dat ligt over de borst (thorax) en de kop aan de rug (dorsale) zijde. In de Nederlandstalige literatuur kom je ook wel de term kopborststuk tegen
:ja 2
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Segment 1:ja
      
RostrumUitstekende punt van het carapax tussen de ogen
:ja
         Stekels:1 stekel, naar voren gericht; midden op het rugschild
   Segment 3:ja
      Antenna:ja
         Lengte:lang
ThoraxBorst
:ja
   Segmenten:ja
      Poten:10
   Segment 1:ja 2
      
Maxillipede 1Een thoracopod die omgevormd is tot een kaakpoot
:ja 2
   Segment 2:ja 2
   Segment 3:ja 2
   Segment 4:ja
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
         
PropodusKan uitgegroeid zijn en samen met de Dactylus een schaar vormen
:Vergroeid tot schaar; lijken op haakjes
   Segment 5:ja 2
      Pereiopode 2:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 6:ja 2
      Pereiopode 3:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 7:ja 2
      Pereiopode 4:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 8:ja 2
      Pereiopode 5:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
Abdomen:ja 2
   Segment 6:ja 2
      Telson:1 2
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Beschrijving:2 langwerpig driehoekige monddelen met haartjes aan de voorrand
Sensoren:ja 2
   Licht:ja 2
      Ogen:ja 2
         Oogsteel:ja 2
Ademhalingsorgaan:ja
   Kieuwen:ja
      Vorm:plaatvormig
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Habitat:In kustwateren op een zandige of slib bodem, ook op grindbodems; tot 250 meter diep
   Saleniteit:ook in brakwater
Voortbeweging:Eet 's nachts en is overdag in gegraven in het zand met alleen de ogen en voelsprieten boven de grond.
Eieren:ja
   Kleur:wit tot oranje
   Beschrijving:vrouwtjes leggen maximaal 3 maal per jaar eieren; eieren worden vastgehouden tussen de voorste zwempoten;
Geboorte:na ruim een maand
Larvale fase:tot 2 maanden en vijf vervellingen planktonisch; daarna op de bodemlevend
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/Decapoda
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl