home | informatie | vacatures
Cladonia P. Browne, 1756
Vruchtlichaam:ja
   Apothecium:ja
      
TypeLecidea, Lecanora
:Lecidea 1
      Rand:ja
         
Vormdik, dun
:dun
      
ExcipulumSchotelvormige deel van het Apothecium, ook bekend als parathecium
 
         Met wieren:nee
Literatuur:
Bronnen:
  1. Asperges, Michel & Desfossés, Frans & Hendrickx, Rudy & Pinceel, Ludo & Rappé, Guido & Stieperaere, Herman & Vanhecke, Leo & Van Strydock, Marleen (2002). Planten & andere niet-dierlijke organismen. Uitgeverij Van In, Wommelgem.
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl