home | informatie | vacatures
Ramalina farinacea
NL Melig takmos
×
542558992 0
542558992 0
×
542558992 1
542558992 1
Thallus:ja
Vruchtlichaam:ja
   Apothecium:ja 1
      
TypeLecidea, Lecanora
:Lecanora 1
      Rand:ja 1
         
Vormdik, dun
:Dik 1
      
ExcipulumSchotelvormige deel van het Apothecium, ook bekend als parathecium
: 1
         Met wieren:ja 1
Foto verantwoording:
  1. © 2023 Jx; lokatie: Nederland, Egmond aan Zee
  2. © 2023 Jx; lokatie: Nederland, Egmond aan Zee
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/korstmossen/Ramalina
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl