home | informatie | vacatures
Cladonia ciliata
NL Sierlijk rendiermos
×
667867762 0
667867762 0
Vruchtlichaam:ja 1
   Apothecium:ja 1
      
TypeLecidea, Lecanora
:Lecidea 1
      Rand:ja 1
         
Vormdik, dun
:dun 1
      
ExcipulumSchotelvormige deel van het Apothecium, ook bekend als parathecium
: 1
         Met wieren:nee 1
Foto verantwoording:IMG_2257a: © 2023 Jx; lokatie: Nederland, Egmond aan Zee
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/korstmossen/Cladonia
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl