home | informatie | vacatures
Raja undulata Lacepède, 1802
NL Golfrog GB Undulate ray FR Raie peinte DE Scheckenrochen
×
Golfrog 0
Golfrog 0
×
Golfrog 1
Golfrog 1
×
Golfrog 2
Golfrog 2
Eieren:ja
   Doos:ja
      Lengte:72-82 mm
      Breedte:42-52 mm
      Vorm:rechthoekig
      Sculptuur:fijn gestreept
   Laterale zoom:ja
      Beschrijving:zeer smal, minder dan 1 mm, nauwelijks zichtbaar, vaak met hechtingsvezels
   Proximale horens:ja
      Lengte:bijna gelijke lengte of iets langer dan de distale horens
      Vorm:naar binnen gebogen; bijna even lang als distale horens
   Proximaal veld:ja
      Beschrijving:breder dan distaal veld
   Distale horens:ja
      Lengte:bijna even lang als proximale horen
      Vorm:haakvormig gekromd
   Vindkans:zeldzaam
Websites:
Literatuur:
  • Jeugdbondsuitgeverij, 's Graveland (2019). Zeeboek Determinatietabellen voor de flora en fauna van de Nederlandse kust: Jeugdbondsuitgeverij, 's Graveland.
Foto verantwoording:vondst en foto's van het eikapsel Arie Twigt
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl