home | informatie | vacatures
Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)
NL Zeekreeft
×
1656281319 0
1656281319 0
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Europese kreeft
Lengte:600 mm; ≤1000 mm
Kleur:blauwzwart met oranje vlekken; pas na koken rood/oranje
Lichaam:ja 1
Kop:ja
   Segment 1:ja
      Rostrum:ja
         Beschrijving:met stekels
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Voedsel:schelpdieren, wormen en aas
Habitat:Op rotsige kusten of andere plekken waar ze holen kunnen maken; nachtdieren; verschuilen zich overdag in rotsspleten of tussen stenen; holen vaak met een voor- en achteruitgang
   Diepte:≤100 m
   Verspreiding:Oostelijke Atlantische Oceaankust van de Middellandse Zee tot de Oostzee, in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
Paaiwijze:het mannetje brengt na de verschaling van het vrouwtje als haar panser nog zacht is, met speciaal daarvoor aangepaste pootjes spermapakketjes over in een holte bij het vrouwtje
Bevruchting 
   Periode:de zomer na de paaiing
Draagtijd:9 maanden
Geboorte 
   Lengte:10 mm
Embryonale fase:tussen de poten van het achterlijf draagt vrouwtje tussen de 5.000 tot 40.000 eitjes na de bevruchting met zich mee.
Larvale fase:planktonisch
Broedval:na 3 vervelingen zakken de jonge kreeften naar de grond
Geslachtsrijp:5 jaar
Levensverwachting:tientallen jaren oud
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl