home | informatie | vacatures
Elysia viridis (Montagu, 1804)
NL Groene wierslak
Lengte:22 mm
Breedte:5 mm
   Kleur:groen tot bruin, soms met blauwe, groene, roodde of witte vlekjes.
   Mantel:ja
      Vorm:vleugelvormig; met vleugels is de lichaamsbreedte 12 mm.
      Rand:vaak opgeslagen vleugels, waarin vele leververtakkingen voorkomen
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Beschrijving:Vrij
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Radula:ja
      Beschrijving:bestaat uit 1 rij mesvormige tandjes
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:vallen op doordat ze in een lichtere vlek liggen
   Reukzintuigen:ja
Ademhalingsorgaan:ja
   Kieuwen:nee
Voet:ja
   Beschrijving:smal en kan zich aan de voorhoeken tentakelachtig verlengen.
Geslachtsorganen:ja
   Man:Penis ongewapend
Habitat:zoutwater
   Verspreiding:Middellandse Zee tot Noorwegen, Oostzee; in Nederland Zeeuwse stromen, Den Helder
Eieren:ja
   Vorm:worden in een lang smal lint gelegd in een 3-4 tourige spiraal
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl