home | informatie | vacatures
Aeolidia papillosa (Linnaeus, 1761)
NL Grote vlokslak
Een grote, brede slak
×
Grote vlokslak 0
Grote vlokslak 0
×
Grote vlokslak 1
Grote vlokslak 1
×
Grote vlokslak 2
Grote vlokslak 2
×
Grote vlokslak 3
Grote vlokslak 3
×
Grote vlokslak 4
Grote vlokslak 4
×
Grote vlokslak 5
Grote vlokslak 5
×
Grote vlokslak 6
Grote vlokslak 6
Lengte:120 mm
Lichaam:ja
   Kleur:zeer variabel; grote exemplaren zijn vaak grijs/bruin en op de papillen violet. De wat jongeren exemplaren zijn wat vlezig van kleur. Gele of roodachtige papilinhoud komt ook voor. Bij de wat ouderen dieren is dit niet te zien.1
   Papillen:enigzins afgeplat; langs de zijkant in 15 of meer rijen, zeer dicht op elkaar; de rug is onbezet2 3
      Kleur:net als de mantel met een witte punt3
   Mantel:ja
Kop:ja
   Kleur:vaak een witte V-vormige vlek boven op de kop, achter de rinoforen3
Sensoren:ja
   Rinoforen:ja
      Aantal:1 paar2
      Kleur:vaak iets donkerder dan rest van de slak, met een witte punt3
Voedsel:Zeeanemonen, vooral de zeeanjelieren, maar ook slibanemonen en golfbrekeranemonoontjes2 3
Habitat:gebieden met een matige stroomsnelheid; van even boven de laagwaterlijn tot grote diepte; op zowel hardsubstraat als zanderige slibbodems, als er maar anemonen zijn2 3
   Verspreiding:Atlantische kusten van Europa en Noord Amerika en de Pacifische kusten van Noord Amerika en Japan2 3
Bevruchting:de voortplanting vindt plaats vroeg in het voorjaar2
Eieren:ja
   Vorm:Het eisnoer vormt een grote dicht-gekronkelde spiraal met een doorsnede tot 5 cm. Het is een dikke doorzichtige gelatineuse worst, met daarin kleine staafvormige eipakketjes.3
   Kleur:wit tot vuil-geel of een lichte bruin-oranje tint3
   Locatie:De spiraal wordt meestal op een vlakke ondergrond zoals oesterschelpen of stenen afgezet. Soms worden eisnoeren ook op zacht substraat zoals grote hydroïdpoliepen aangetroffen.3
   Periode:Eisnoeren worden van november tot mei en soms ook nog in juni en juli gevonden1
Geboorte:vanaf juli; 3 mm2
Groei:in oktober 20 mm; In de winter en in het vroege voorjaar zien we de grootste exemplaren2 1
Geslachtsrijp:na ongeveer 7 maanden na de geboorte bij een lengte van 50-60 mm2
Levensverwachting:12 maanden2
Foto verantwoording:Alle foto's zijn gemaakt op zaterdag 30 maart 2013 in de oude oesterputten bij Gorishoek.
Bronnen:
  1. http://www.onderwaterwereld.net/oww_ml/php/data.php?&TLC=NL&SOC=NKTSL&SSC=Aeolidia%20papillosa
  2. http://www.angelfire.com/ny5/natuur/slakken/aeol_papi.html
  3. http://www.anemoon.org/anemoon/soortinformatie/naaktslakken/aeolidia_papillosa
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl