home | informatie | vacatures
Onchidoris bilamellata (Linnaeus, 1767)
NL Rosse sterslak
×
Rosse sterslak 0
Rosse sterslak 0
×
Rosse sterslak 1
Rosse sterslak 1
×
Rosse sterslak 2
Rosse sterslak 2
Lengte:40 mm1
Lichaam:ja
   Vorm:ovaal; kleine afgeronde wratjes; wratjes prominenter aan de zijkant van het lichaam
   Kleur:basis kleur is geel-wit met meestal een variable bruin patroon, helemaal witte zijn zeldzaam; wratjes zijn wit
   Papillen:grof, met kalknaalden ondersteund
   Huid:wratjes, knobbeltjes op de mantel2
   Mantel:ja2
      Vorm:gladde rand om de rinofooropeningen2
Mond:ja
   Beschrijving:om de mond een halfcirkelvormige huidlob met tentakelachtige hoeken2
   Radula:ja
      Formule:1-1-1-1-1
      Beschrijving:middelste tand is een lang, smal plaatje. De eerste grote zijtanden zijn haakvormig met een iets langere punt, naar het schijnt, dan bij Wrattige sterslak. De tweede kleine zijtand is spoel- of enigzins haakvormig.
Sensoren:ja
   Rinoforen:ja
      Beschrijving:met schuine ribbels; schuin in de breedte geplooid
Ademhalingsorgaan:ja
   Kieuwen:ja
      Beschrijving:afhankelijk van de grootte van het dier, dragen een groot aantal zijtakjes; achter op de rug in het midden; niervormige kieuwboog
      Aantal:≤293
      Vorm:enkelgeveerd, aan de basis vergroeid en in een bijna gesloten hoefijzer geplaatst2
Voedsel:zeepokken, bij voorkeur de Gekartelde zeepok1 3
Habitat:op hardsubstraat het liefst in de buurt van zeepokken1
   Diepte:20 m; ≤250 m3
   Verspreiding:Beide zijden van de Noordelijke Atlantische Oceaan: Groenland tot midden Frankrijk; Noordelijke Grote Oceaan: Japan en Noord-Amerika3
Bescherming:de mantel kan bij plotselinge verstoring een zuur afscheiden, waardoor de zuurgraad (pH) daalt tot 3, of nog lager, tot zelfs 1!3
Voortplanting:In het koude winter zeewater verzamelen de dieren zich in grote groepen om voort te planten1
Geslacht:hermafrodiet
Paaitijd:winterperiode; kan doorlopen tot voorjaar1
Bevruchtingswijze:geslachtsorganen zitten aan de rechterzijde, dus de beide rechterzijdes liggen tegen elkaar aan tijdens het bevruchten1
Eieren:ja
   Aantal:145.000 per snoer1
   Vorm:in een brede, witte, op zijn kant staande spiraalvormige, band
Geslachtsrijp:25-40 mm; ≥10 mm3
Websites:
Bronnen:
  1. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=21888
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/naaktslakken/Onchidoris
  3. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&id=256&menuentry=groepen
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl