home | informatie | vacatures
Onchidoris bilamellata (Linnaeus, 1767)
NL Rosse sterslak
×
1071624934 0
1071624934 0
×
1071624934 1
1071624934 1
×
1071624934 2
1071624934 2
Lengte:40 mm 1
Lichaam:ja
   Vorm:ovaal; kleine afgeronde wratjes; wratjes prominenter aan de zijkant van het lichaam
   Kleur:basis kleur is geel-wit met meestal een variable bruin patroon, helemaal witte zijn zeldzaam; wratjes zijn wit
   Papillen:grof, met kalknaalden ondersteund
   Huid:wratjes, knobbeltjes op de mantel 2
   Mantel:ja 2
      Vorm:gladde rand om de rinofooropeningen 2
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Beschrijving:om de mond een halfcirkelvormige huidlob met tentakelachtige hoeken 2
   Radula:ja
      Formule:1-1-1-1-1
      Beschrijving:middelste tand is een lang, smal plaatje. De eerste grote zijtanden zijn haakvormig met een iets langere punt, naar het schijnt, dan bij Wrattige sterslak. De tweede kleine zijtand is spoel- of enigzins haakvormig.
Sensoren:ja
   Rinoforen:ja
      Beschrijving:met schuine ribbels; schuin in de breedte geplooid
Ademhalingsorgaan:ja
   Kieuwen:ja
      Beschrijving:afhankelijk van de grootte van het dier, dragen een groot aantal zijtakjes; achter op de rug in het midden; niervormige kieuwboog
      Aantal:≤29 3
      Vorm:enkelgeveerd, aan de basis vergroeid en in een bijna gesloten hoefijzer geplaatst 2
Voedsel:zeepokken, bij voorkeur de Gekartelde zeepok 1 3
Habitat:op hardsubstraat het liefst in de buurt van zeepokken 1
   Diepte:20 m; ≤250 m 3
   Verspreiding:Beide zijden van de Noordelijke Atlantische Oceaan: Groenland tot midden Frankrijk; Noordelijke Grote Oceaan: Japan en Noord-Amerika 3
Bescherming:de mantel kan bij plotselinge verstoring een zuur afscheiden, waardoor de zuurgraad (pH) daalt tot 3, of nog lager, tot zelfs 1! 3
Voortplanting:In het koude winter zeewater verzamelen de dieren zich in grote groepen om voort te planten 1
Voortplantingsorganen:1 2
Geslacht:hermafrodiet
Paaitijd:winterperiode; kan doorlopen tot voorjaar 1
Bevruchtingswijze:geslachtsorganen zitten aan de rechterzijde, dus de beide rechterzijdes liggen tegen elkaar aan tijdens het bevruchten 1
Eieren:ja
   Aantal:145.000 per snoer 1
   Vorm:in een brede, witte, op zijn kant staande spiraalvormige, band
Geslachtsrijp:25-40 mm; ≥10 mm 3
Websites:
Bronnen:
  1. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=21888
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/naaktslakken/Onchidoris
  3. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&id=256&menuentry=groepen
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl