home | informatie | vacatures
Phallus hadriani Vent., 1798
NL Duinstinkzwam GB Stinkhorn DE Dünenstinkmorchel
×
413663770 0
413663770 0
Worteling:ja
   Duivelsei:ja
      Diameter:60 mm
      Hoogte:50 mm
      Kleur:wittig, roze tot lila
Steel:ja
   Diameter:30 mm
   Hoogte:150 mm
   Kleur:eerst wit later creme-kleurig
   Vlees kleur:hol
Vruchtlichaam:ja
   Geur:zoetig
   Hoed:ja
      Diameter:30 mm
      Kleur:top is wit de rest wordt bepaald door de groenige kleur van de sporen
   Sporen:ja
      Beschrijving:kleverig
      Locatie:naar buiten gericht
      Kleur:olijfgroen
      Vorm:elipsvormig
      Grootte:3,0-4,5 x 1,5-2 µm
Habitat:tussen helm in de buitenste duinen; heeft graag droog, humusarm, kalkhoudend zand
Bloeiperiode:zomer tot herfst
Zaadverspreiding:De sporen worden verspreid door vliegen die op de geur van de zwam afkomen
Websites:
Foto verantwoording:Theo Kiewiet
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl