home | informatie | vacatures
Eurydice pulchra Leach, 1816
NL Agaatpissebed GB Speckled sea louse DK Smuk brakvandstanglus
zwarte chromatoforen op de boven-, onderzijde en zijkanten van het lichaam; algemene soort langs onze stranden; in de zomer tijdens pootje baden in zee soms makkelijk te vinden
×
1096778319 0
1096778319 0
×
1096778319 1
1096778319 1
×
1096778319 2
1096778319 2
Lengte 
   Vrouw:≤6,5 mm
   Man:≤8 mm
Lichaam:ja
   Vorm:Ovaal
Kop:ja 1
Abdomen:ja
   Segment 6:ja
      Telson:Afgerond, rand van lange setae en twee korte stekels aan weerzijden 2
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Voedsel:Dierlijkvoedsel
Habitat:Getijdengebied; op fijne tot gemiddeld fijne zandkusten 2
Voortbeweging:zwemmen gedurende bepaalde perioden van de getijdencyclus, meestal 's nachts; bij eb graven ze zich in 2
Bevruchtingswijze:copulatie tijdens de zwemperiode 2
Leefwijze:voeding vindt plaats tijdens de zwemperiodes 2
Voor de mens:Ze kunnen bijten
Foto verantwoording:
  1. © 2023 Dennis Leeuw; lokatie: Nederland, Egmond aan Zee; bron: https://strandwerkgemeenschap.nl/pissebedden/agaatpissebed
  2. © 2023 Dennis Leeuw; lokatie: Nederland, Egmond aan Zee; bron: https://strandwerkgemeenschap.nl/pissebedden/agaatpissebed
  3. © 2023 Dennis Leeuw; lokatie: Nederland, Egmond aan Zee; bron: https://strandwerkgemeenschap.nl/pissebedden/agaatpissebed
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
  2. Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris (1999). Gids van Kust en Strand. Flora en Fauna. Tirion Uitgevers BV, Baarn.
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl