home | informatie | vacatures
Ligia oceanica (Linnaeus, 1767)
NL Havenpissebed
De havenpissebed is Noordwest-Europa's grootste landpissebed. Het is een nachtdier dat zich overdag verschuilt in spleten.
×
130852514 0
130852514 0
Lengte:30 mm
Breedte:15 mm
Kleur:wisselend, vaak een beetje gespikkeld; bruingrijs; groengrijs; geel;
Lichaam:ja 1
   Poten:ja
      Aantal:7 paar
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Segment 2:ja
      Antennula:ja
         Lengte:alleen te zien bij sterke vergroting
   Segment 3:ja
      Antenna:ja
         Lengte:reikt tot halverwege het lichaam
         Flagellum:10 of meer duidelijke geledingen
ThoraxBorst
:ja
   Beschrijving:het rugschild loopt zonder onderbreking door in het achterlijf
   Segmenten:ja
      Vrij:7
Abdomen:ja
   Segment 6:ja
      Uropode:ja
         Lengte:korter dan een kwart van het lichaam
         Endopodiet:even lang als de exopodiet
         Exopodiet:langer dan breed; lopen uit in een spitse punt; even lang als de endopodiet
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Ocellen 
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Ademhaling:kunnen ademen in de lucht
Voedsel:zeewier, voornamelijk blaaswier; andere algen; kleine kreeftachtigen
Vijand:krabben, meeuwen
Habitat:rotsachtige kusten; havens en pieren; boven de hoogwaterlijn als ze maar nat blijven
   Saleniteit:brak of zout
   Verspreiding:Van Noorwegen en de Oostzee tot in de Middellandse Zee; aan de Amerikaanse oostkust van Cape Cod tot Maine
Voortbeweging:kan goed zwemmen en snel lopen; rollen niet op tot een bolletje, maar rennen weg bij gevaar
Bevruchting:1x in zijn leven
Levensverwachting:3 jaar
   Beschrijving:sterft in het jaar van de voortplanting
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl