home | informatie | vacatures
Idotea balthica (Pallas, 1772)
NL Zeepissebed
×
1744219484 0
1744219484 0
×
1744219484 1
1744219484 1
Kleur:zeer verschillend met zeer verschillende tekeningen, of geen tekening
Lichaam:ja 1
   Poten:ja
      Aantal:7 paar
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 1
ThoraxBorst
:ja
   Segmenten:ja
      Vrij:7
Abdomen:ja
   Segment 6:ja
      Telson:met drie kleine stekeltjes
Sensoren:ja
   Antenna:ja
      Lengte:kort
      Doorsnede:dik
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Voedsel:plantaardig afval
Habitat:in ondiep water op de zeebodem, tussen wieren en zeegrassen
Voortbeweging:bij gevaar rollen ze zich op om ogen en antennes te beschermen
Foto verantwoording:Eerste foto door Dennis Leeuw (Egmond aan Zee, 2014), tweede foto Theo Kiewiet.
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl