home | informatie | vacatures
Elytrigia juncea (L.) Nevski
NL Biestarwegras GB Sand Couch FR Chiendent à feuilles de Jonc DE Strand-Quecke
Een van de weinige planten die op het strand kunnen groeien. Ze hebben zout nodig om te kunnen leven.
×
Biestarwegras 0
Biestarwegras 0
Synoniemen:Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica
Hoogte:≤60 cm
Worteling:ja
   Wortel 
      Diepte:≤50 cm
Stengel:ja
   Kleur:grijsblauw aan de voet vaak bruinrood
Blad:ja
   Breedte:8 mm
   Vorm:langwerpig; min of meer ingerold
      Top:stekend
   Oppervlak:sterk geribd; op de bladribben groeien dichte rijen zeer korte haartjes
   Oortjes:ontbreken
   Schede 
      Kleur:onderste zijn meestal ten dele glanzend roodbruin
   Tong:zeer kort
   Schijf:star
Bloem:ja
   Type:tweeslachtig
   Aar:ja
      Lengte:5-20 mm
      Diameter:1,5-3 cm
      Bloemen 
         Aantal:5-8
      As:bros
      Rijen:2
   Lemma:loopt uit in een stompe, harde knobbel; het lemma van de onderste bloem is 5-nervig
   Kelkkafjes:dik en stug met 7-11 nerven en een stompe top
Geslachtsorganen:ja
   Meeldraad 
      Helmknop 
         Lengte:6-8 mm
Vruchtlichaam:ja
   Type:graanvrucht
   Beschrijving:eenzaadlobbig
Habitat:Strandvlakten aan de duinvoet en op de vloedmerk. Op zonnige plaatsen met stuivend (droog) zand. Op matig voedselarme tot matig voedselrijke grond.
   Saleniteit:20 ‰
   Verspreiding:Deze subspecie is te vinden aan de kusten van West-Europa van Zuid-Scandinavië tot halverwege Frankrijk en langs de zuidkust van de Oostzee.
Bloeiperiode:juni-augustus
Levensverwachting:overblijvend
Foto verantwoording:
  1. © Dennis Leeuw; lokatie: Bakkum
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl