home | informatie | vacatures
Tripolium pannonicum subsp. tripolium (L.) Greuter
NL Zeeaster GB Sea Aster FR Aster maritime DE Strandaster
×
Zeeaster 0
Zeeaster 0
×
Zeeaster 1
Zeeaster 1
Synoniemen:Zulte
Hoogte:1500 mm
Worteling:ja
   Wortel:kort; dik
   Wortelstok:vegetatieve voortplanting via knopvorming, lopen uit in het voorjaar
Stengel:ja
   Kleur:roodachtig
   Structuur:kaal
Vertakking:ja
   Beschrijving:sterk
Blad:ja
   Breedte:12 cm
   Vorm:lancetvormig
      Rand:gaafrandig of zwakgetand
   Schijf:min of meer vlezig; kaal
Bloem:ja
   Beschrijving:polygaam; rijk aan nectar; bij een te hoog zoutgehalte komen er geen bloemen
   Lengte:≤2 cm
   Vorm:schermvormig
   Kleur:blauw; paars
Vruchtlichaam:ja
   Type:nootje
   Beschrijving:kunnen tot twee weken blijven drijven
   Zaad:ja
      Levensduur:≥5 jaar
Habitat:kwelders; gebieden onder invloed van het getij; op oude vloedlijnen
Bloeiperiode:juli-september
Kieming:tweezaadlobbig; als zoutgehalte laag genoeg is
Levensverwachting:tweejarig
Voor de mens:De jonge bladeren worden gegeten en staan bekens als Lamsoren, niet te verwarren met Lamsoor, oogst in voorjaar en begin van de zomer.
Foto verantwoording:
  1. © Theo Kiewiet; lokatie: Ameland
  2. © Theo Kiewiet; lokatie: Ameland
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl