home | informatie | vacatures
Bylgides sarsi Kinberg in Malmgren, 1866
 Overzicht 
   
  Wormen 
 Lengte68 mm
 Kleurde rug is dwarsgestreept met een grijze tot bruine of zwartachtige banden; de buik is grijs, iriserend
 Kop
    Pharynxuitstulpbaar met 2 paar kaken
    Prostomium2 lobben met een smal en afgeronde piek op elke lobe.
       Ogen2 paar; voorste paar voor de lijn van de grootste breedte, het achterste paar voor de achterrand
       Tasters2, lang
       Laterale antenneja
       Middelste antenneja
    Peristomiumbeperkt tot de lippen
 Lichaam
    Segmenten met borstels38
       1ste segmentmet twee tot vier borstels en een paar borts en buik tentacular cirri.
    Schubben14 paar schubben; een varieteit bij Gotland, Zweden heeft 15 paar schubben
       Schubben kleurmet onregelmatige bruine pigmentvlekken
       Schubben vormovaal tot rond
       Schubben sculptuurde zij- en achterrand met gefranjerde papillae; oppervlak glad, glimmend en gestippeld met cilindrische papillae; zonder microtubercles
    Parapodiazijn vertakt; De acicula die het neuropodium dragen is gepunt; Chaetae zijn 'variously ornamented capillaries. Dorsal cirri and scales alternate at least in anterior end. Nephridial papillae situated postero-ventrally at the base of neuropodia. Ventral cirri present.'
       Notopodiasmall mounds met een ventral acicular ligule en vele haren (chaetae)
          Notopodia chaetaemet vele gestekelde rijen, sommige kort, licht gebogen, met korte kale toppen en sommige langer en recht
       Neuropodiagoed ontwikkeld met slanke, vingerachtige anterodorsal ligule en haren (chaetae) in rijen
          Neuropodia chaetaeveel, meeste erg lang, draderig met een lang gestekeld deel en een holle top. Ook onder de acicula een paar 'stouter chaetae' aanwezig en aan de onderkant van de bundel een paar veel kortere, 'distally capillary chaetae' met een kort gestekeld deel.
 Staartmet één paar cirri
   
 Het leven 
 Geslachteenslachtig
 Voedselcarnivoor
 HabitatOp modder of zand gronden en in holen van zeepieren in het eulitoraal
    Diepte maximaal2400 m
 VerspreidingNoordelijke Atlantische Oceaan inclusief de Noordzee en de Oostzee.
   
 Bronnen 
 Websites
  1. species-identification.org

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl