home | informatie | vacatures
Harmothoe imbricata Linnaeus, 1767
NL Gladschubbige zeerups DE Gemeiner Schuppenwurm
×
P1020613-lg.JPG
P1020613
 Overzicht 
   
  Wormen 
 Lengte39 mm
 Breedteuniform
 Kleurvariabel geel tot zwart
 Kop
    Pharynxuitstulpbaar met 2 paar kaken
    Prostomium2 lobbig en een piek op elke lobe.
       Ogen2 paar; het voorste paar vlak bij de prostomial pieken, achterste ogen vlak bij de achterrand
       Tasters2
       Laterale antenneja; 'ventrally inserted'
       Middelste antenneja
    Peristomiumbeperkt tot de lippen
 Lichaam
    Lichaamsvormrug en buikzijde glad
    Segmenten met borstels39
       1ste segmentmet borstels en een paar rug en buik 'tentacular cirri'
    Schubben15 paar schubben
       Schubben positieop de segmenten 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 en 31
       Schubben overlappenja; bedekken het gehele lichaam
       Schubben vormde eerste paar schubben zijn rond, de rest is ovaal tot niervormig;
       Schubben sculptuurkleine bobbeltjes en soms een rand van meer prominente bobbels aan de buiten rand
       Schubben randongeveer een kwart van de rand heeft gefranjerde haren (papillae)
    Parapodiazijn vertakt; De acicula die het neuropodium dragen is gepunt; Chaetae zijn 'variously ornamented capillaries. Dorsal cirri and scales alternate at least in anterior end. Nephridial papillae situated postero-ventrally at the base of neuropodia. Ventral cirri present.'
       Notopodiaare small mounds with a ventral acicular ligule en veel borstels
          Notopodia chaetaespeervormig met een stompe punt
       Neuropodiagoed ontwikkeld met aan de voorkant 'acicular ligule' en borstels
          Neuropodia chaetaespeervormig met tweepuntige top, een paar in de bovenste of onderste positie met een enkel puntige top
 Staartmet één paar cirri
   
 Het leven 
 Geslachteenslachtig
 Voedselcarnivoor
 HabitatLitoraal op rotsige kusten, sublitoraal op verschillende soorten bodems; soms ook gevonden in holen van andere wormen
    Diepte maximaal230 m
    Saleniteitzout en brakwater
 Verspreidingnoordelijk halfrond; Noordzee en Oostzee tot zuid Finland
   
 Bronnen 
 Websites
  1. species-identification.org

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl