home | informatie | vacatures
Harmothoe glabra Malmgren, 1866
 Overzicht 
 SynoniemenHarmothoe longisetis, Harmothoe glabra
   
  Wormen 
 Lengte25 mm
 Breedteuniform
    Oppervlakrug en buik glad
 Kop
    Pharynxuitstulpbaar met 2 paar kaken
    Prostomium2 lobben zonder pieken
       Ogen2 paar; voorste paar bij de voorste rand, achterse paar bij de achterrand
       Tasters2
       Laterale antenne2; laterally inserted
       Middelste antenneja
    Peristomiumbeperkt tot de lippen
 Lichaam
    Segmenten met borstels38
       1ste segmentmet borstels en een paar rug en buik tentacular cirri
    Schubben15 paar schubben
       Schubben kleurmet bruine markeringen
       Schubben positieop de segmenten 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 en 31
       Schubben overlappenja; bedekken bijna het gehele lijf
       Schubben vormde eerste paar schubben zijn rond, de overigen ovaal tot niervormig
       Schubben sculptuurmet vele smalle bobbeltjes an een paar papillae
       Schubben randmet enkele smalle papillae op de buitenste zijkant
    Parapodiazijn vertakt; De acicula die het neuropodium dragen is gepunt; Chaetae zijn 'variously ornamented capillaries. Dorsal cirri and scales alternate at least in anterior end. Nephridial papillae situated postero-ventrally at the base of neuropodia. Ventral cirri present.'
       Notopodiasmall mounds with a ventral acicular ligule and numerous chaetae.
          Notopodia chaetaespeervormig en stomp; meestel met gespleten top
       Neuropodiagoed ontwikkeld met een anterior acicular ligule and abundant chaetae.
          Neuropodia chaetae3 soorten: 1) bovenste groep, hol met rijen stekels; 2) middelste groep met rijen stekel en dubbele punt; 3) onderste groep, een paar korte, gekromde speervormige borstelharen met enkelvoudige top
 Staartmet één paar cirri
   
 Het leven 
 Geslachteenslachtig
 Voedselcarnivoor
 HabitatLitoraal tot sublitoraal op zand en modder; ook waargenomen in buizen van Chaetopterus variopedatus en holen van Neoamphitrite edwardsi
 VerspreidingArctische Zee, noordelijke Atlantische Oceaan, de Noordzee oostelijk tot de en met de Øresung en zuidelijk tot en met het Kanaal
   
 Bronnen 
 Websites
  1. species-identification.org

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl