home | informatie | vacatures
Subadyte pellucida Ehlers, 1864
 Overzicht 
   
  Wormen 
 Lengte32 mm
 Breedteuniform
    Oppervlakrug en buik glad
 Kop
    Pharynxuitstulpbaar met 2 paar kaken
    Prostomiumtwee lobbig zonder piek
       Ogen2 paar ogen; voorste paar op de lijn van de grootste breedte, het achterste paar voor de achterrand
       Tasters2
       Laterale antenne2; ventrally inserted
       Middelste antenneja
    Peristomiumbeperkt tot de lippen
 Lichaam
    Segmenten met borstels40
       1ste segmentmet borstels en een paar rug en buik 'tentacular cirri'
    Schubben15 paar
       Schubben positie2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29, 32
       Schubben overlappenja; bedekken het lichaam bijna
       Schubben vormovaal tot rond
       Schubben sculptuurkleine bobbeltjes
       Schubben randglad
    Parapodiazijn vertakt; De acicula die het neuropodium dragen is gepunt; Chaetae zijn 'variously ornamented capillaries. Dorsal cirri and scales alternate at least in anterior end. Nephridial papillae situated postero-ventrally at the base of neuropodia. Ventral cirri present.'
       Notopodia'small mounds' met een 'ventral acicular ligule' en een paar borstels
          Notopodia chaetaeplat met rijen duidelijke stekels een stompe top
       Neuropodiagoed ontwikkeld met een 'anterior acicular ligule'
          Neuropodia chaetaemet een 'cusp' aan de basis van de rij stekels en een tweevoudige top
 Staartmet één paar cirri
   
 Het leven 
 Geslachteenslachtig
 Voedselcarnivoor
 Associatievaak in associatie met zeesterren, brokkelsterren en haarsterren ('feather stars')
 HabitatLitoraal en sublitoraal
 VerspreidingStille Oceaan, Indische Oceaan, Atlantische Oceaan tot de Middellandse Zee, Rode Zee en de Bosporus, de Noordzee zuidelijke tot en met het Kanaal
   
 Bronnen 
 Websites
  1. species-identification.org

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl