home | informatie | vacatures
Cliona celata Grant, 1826
NL Boorspons
 Overzicht 
 BeschrijvingEen in kalkborende spons waarvan je meestal alleen de uitgeboorde schelpen op het strand vind. Het levende dier zit ingeboord in een schelp of kalksteen waardoor je vaak alleen de in- en uitstroomopeningen ziet. Het dier kan ook over een oppervlakte groeien en vormt dan meestal tot 1 mm dikke plakkaten.
 Oppervlakte
    Kleurgeel, soms ook groeing, blauwig, of iets oranje
    Instroomopeningdoorsnede tot ca. 1 cm
    Osculumdoorsnede tot ca. 2 cm
 Spicula
   
 Het leven 
 HabitatVan het intergetijden gebied tot 100 meter diepte, in helder water met een laag slibgehalte. Leeft ingeboord in kalksubstraat (kalksteen of schelpen). De spons boort met zwavelzuur gangen in het substraat en leeft daarin. Het enige zichtbare deel zijn dan ook de in- en uitstroom openingen.
    Saleniteitlager dan 10 tot 15 ‰ worden niet overleeft, 20-25 ‰ zijn optimaal (Wikipedia)
    TemperatuurBij hogere temperaturen groeit de spons sneller
 VerspreidingAtlantische Oceaan, zowel westelijk (zuidelijk tot de Golf van Mexico) als oostelijk zuidelijk tot en met de Middellandse Zee, westelijke Oostzee, Pacifische kust tot Californië.
   
 Bronnen 
 
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl