home | informatie | vacatures
Antalis entalis (Linnaeus, 1758)
NL Gladde olifantstand
×
236413553 0
236413553 0
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Stoottandje, Olifantstandje
Sensoren:ja 1
   Licht:geen idee 1
      Ogen:nee 1
Voet:ja
   Vorm:omhuld met een korte schede, die links en rechts in een brede lob eindigt 2
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja
   Schelp:ja
   Doorsnede:≤5,5 mm
   Hoogte:50 mm
   Kleur:wit, geel of soms roze; soms met een matte glans 2 3
   Structuur:glad 3
   Lengte structuur:op de apex zeer fijne lengte ribben, deze zijn vaak microscopisch of weggesleten 3
   Groeilijnen:ringvormig
Voedsel:dierlijke organismen: foraminiferen, of zeer kleine schelpdieren 2
Habitat:leeft bijna geheel ingegraven in de zandbodem; vanaf enkele meters onder de laagwaterlijn tot op grote diepte 2 3
   Diepte:meestal of grote diepte 1
   Verspreiding:Alle zeeën van de wereld 1
Tijdvak:vanaf Holoceen; niet fossiel 3
Voortbeweging:De lobben van de voet worden plat tegen de voet gelegd en met voet en al ver uitgestrekt in het zand. De lobben worden als anker uitgestoken. Door samentrekking beweegt de schelp met het dier zich in de richting van de voet. Dit gaat niet snel.
Geslacht:gescheiden
Larvale fase:Planktonisch 3
Foto verantwoording:Vele exemplaren gevonden in een net op de kade van Hanstholm, Denemarken
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/stoottanden/Antalis
  2. Benthem Jutting, Tera van (1936). Fauna van Nederland. Mollusca (I) B. Gastropoda Opisthobranchia; Amphineura et scaphopoda. A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden.
  3. Jordy van der Beek
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl