home | informatie | vacatures
Hiatella Bosc, 1802
 Overzicht 
 Soorten
Noordse rotsboorder
Ruwe rotsboorder
 SynoniemenSaxicava [Fleuriau de Bellevue, 1802]
   
 De Schelp 
 Basis vormOnregelmatig, langwerpig, soms rechthoekig
    Diktevrij stevig, ondoorschijnend
    Bovenrandparallel aan onderrand
    Onderrandparallel aan bovenrand
    Voorrandgapend
    Achterrandgapend
 Umboweinig opgeblazen
    Apexvoor het midden, weinig uitstekend
 Periostracum
    Periostracum diktevaak langbewaard
    Periostracum kleurgruisbruin
 Ostracum
    Ostracum kleurwit
    Ostracum structuurniet of weinig glanzend
    Parallelle sculptuuronregelmatige strepen of plooien
    KielBij sommige soorten van de apex naar de achterrand 2 kielen. In de jeugd vrij duidelijk en gestekeld, later vlakker en verliezen ze de stekels.
    Binnenkant kleurwit
    Binnenkant structuurglanzend
    Umbonale holteweinig gewelfd
 Slot
    Ligamentuitwendig, kort
    Slot-typeanodont, heterodont
    Laterale tanden0
 MantellijnMantel hecht zich niet overal gelijkmatig aan de schelp, de mantellijn is dan ook onderbroken. De aanhechting is ook niet spiegelbeeldig in de linker en rechter klep
    MantelbochtNiet altijd duidelijk ontwikkeld (zie ook Mantellijn)
 Sluitspieren
   
 Het Weekdier 
    Mantelrandvergroeid op de openingen voor voet en siphonen na
    Siphonengrotendeels vergroeid
 Byssusja
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 HabitatIn holten van stenen, ook actief borend in rotsen, schelpen, koraal en stenen.
 VerspreidingAlle zeeën van de wereld, maar overal met weinig soorten
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl