home | informatie | vacatures
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)
NL Bot
Wat wij Bot noemen behoort tot de familie van de Schollen en niet tot de Botachtigen. Het is een platvis die veel voorkomt in de Noordzee.
×
Bot 0
Bot 0
×
Bot 1
Bot 1
Lijkt op:Te onderscheiden van de schol doordat er nauwelijks vlekken op de donkere zijde van de vis zitten; te onderscheiden van de Schar door de ruwe huid
Lengte:600 mm
Gewicht:14 kg
   Kleur:van vrij licht, donker bruin of groenachtig met lichte of donkere vlekken; roestbruine tot oranje vlekken komen regelmatig voor; onderkant wit, niet doorschijnend
   Oppervlak:huid voelt ruw aan, vooral langs de randen ter hoogte van de kieuwen
   Schubben:ja
      Beschrijving:niet aanwezig
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:op de rechterzijde; maar linksogig is ook bekend
   Druk:ja
      Zijlijn:ja
         Beschrijving:bij de kop licht gebogen; met knobbeltjes
Ademhalingsorgaan:ja1
   Kieuwen:ja1
      Vorm:draderig1
      Kieuwdeksels:ja1
Vinnen:ja1
   Rugvin:1
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk1
   Staartvin:ja
      Beschrijving:recht afgesneden
      Vinstralen:18
   Borstvin:ja
      Beschrijving:bij aanhechting voorzien van knobbeltjes
   Buikvin:ja
      Beschrijving:bij aanhechting voorzien van knobbeltjes
   Anaalvin:ja
      Vinstralen:34-46
Zwemblaas:nee2
Voedsel:wormen, garnalen, slakken en visjes zoals grondels; ligt overdag ingegraven in het zand of slib en trekt 's nachts naar het ondiepere water om te jagen
Habitat:zand- of slibbodems
   Diepte:≤50 m
   Saleniteit 
      Beschrijving:zout-, brak-, en zoetwater
   Verspreiding:Noordwest-Afrika noordelijk tot Noord-Noorwegen. Oostzee, Middellandse zee, zwarte zee, witte zee
Paaitijd:februari - mei
Paaigebied:wat dieper water (30 meter)
Eieren:ja
   Aantal:400.000-1.000.000
Larvale fase:ze worden geboren als rondvisjes en zwemmen rond in de water kolom, hun dieet bestaat uit plantaardig plankton.3
Metamorfose:tijdens de metamorfose beginnen de ogen zich te verplaatsen naar één kant van het lichaam, de onderkant van het lichaam wordt lichter en de bovenkant donkerder en het diertje wordt een platvis die op de bodem leeft. Het dieet verandert, de platvis is een roofdier, en daarmee veranderen ook de ingewanden.3
Geslachtsrijp:20-30 kg
Websites:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Actinopterygii
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/Pleuronectidae
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/Pleuronectiformes
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl