home | informatie | vacatures
Brama brama (Bonnaterre, 1788)
NL Braam
×
325793758 0
325793758 0
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Oud wijf
Lengte:800 mm
Gewicht:6 kg
Lichaam:hoog en zijdelings samengedrukt
Huid:ja
   Kleur:rug is grijsblauw, buik zilverachtig
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 1
   Kaken:ja 1
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:goud omrand
Ademhalingsorgaan:ja 2
   Kieuwen:ja 2
      Vorm:Draadvormig 2
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 2
Vinnen:ja 3
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja
      Beschrijving:lang
      Vinstralen:35-38
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja
      Symmetrisch:ja 3
      Beschrijving:diep ingesneden
   
AnaalvinVin aan de buikkant van de vis achter de anus, dichtst bij de staartvin; kunnen er 1 of 2 zijn, afhankelijk van de soort.
:ja
      Beschrijving:lang
      Vinstralen:29-30
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 2
   
BorstvinVinnen op de zijkant van de vis dicht bij de kieuwopening (LET OP: bij platvissen is dat dus onder en boven)
:ja
      Beschrijving:goud omrand
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 4
   Ruggegraat:ja 4
Habitat:Atlantische Oceaan, Indische Oceaan en de Grote Oceaan
   Diepte:≤1000 m
Levensverwachting:9 jaar
Foto verantwoording:Jacques Krekelaar
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Gnathostomata
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/Osteichthyes
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/Teleostei
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl