home | informatie | vacatures
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758
NL Driedoornige stekelbaars
×
1339445710 0
1339445710 0
×
1339445710 1
1339445710 1
Lengte:≤11 cm
   Beschrijving:11 cm in zee, 8 cm in zoetwater
Lichaam:hoog, zijdelings afgeplat
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 1
   Beschrijving:puntig 1
Huid:ja
   Kleur:rug groenig, blauwig, op de buik naar wit verlopend; broedende mannetjes hebben een rode buik en blauwe ogen
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 2
   Kaken:ja 2
Sensoren:ja 1
   Licht:ja 1
      Ogen:ja 1
         Beschrijving:groot 1
Ademhalingsorgaan:ja 3
   Kieuwen:ja 3
      Vorm:Draadvormig 3
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 3
Vinnen:ja 4
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja
      Beschrijving:Rugvin staat ver naar achteren; 2-4 stijve puntige stekels voor de rugvin
      Aantal:1
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja 4
      Symmetrisch:ja 4
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 5
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 3
   
BuikvinVinnen op de buik voor de anus.
:ja 1
      Beschrijving:gereduceerd tot een lange, stijve stekel, en 1 of meer zachte stralen 1
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 6
   Ruggegraat:ja 6
Voedsel:viseieren, larven, kleine kreeftachtigen, wormen
Habitat:riviermondingen en dicht bij de kust; tussen met wier begroeide kusten
   Saleniteit 
      Beschrijving:zoet, brak, zout
   
Samenleving Symbiose
:leeft in scholen
   Verspreiding:van Noord Biskaje tot Noordzee, Oostzee en langs de Britse Eilanden.
      Winter:in kustwateren
Paaigebied:in het voorjaar vindt de trek naar het paaigebied in het zoete water plaats. De trek wordt bepaald door de daglengte en de watertemperatuur.
Bevruchtingswijze:Als het nest klaar is jaagt het mannetje enkele kuitrijpe vrouwtjes door het nest. De vrouwtjes zetten een deel van hun eieren af welke door het mannetje worden bevrucht.
Nest:ja
   Plek:nest op de bodem van door de nieren afgescheiden kleverige stof en plantendelen.
   Materiaal:plantendelen
Broedzorg:Door het mannetje.
Eieren:ja
   Aantal:300-1000
Geboorte:na 4-27 dagen, afhankelijk van de temperatuur
Juveniele fase:blijven tot ze ongeveer een week oud zijn in de nabijheid van het nest, daarna verenigen ze zich tot scholen.
Levensverwachting:3 jaar
Aquariologie:makkelijk te houden en ook tot voortplanting te brengen
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/vissen/Gasterosteidae
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/Gnathostomata
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/Osteichthyes
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/Teleostei
  5. https://strandwerkgemeenschap.nl/Actinopterygii
  6. https://strandwerkgemeenschap.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl