home | informatie | vacatures
Echiichthys vipera (Cuvier, 1829)
NL Kleine pieterman
Een klein visje met giftige stekels op de rug.
×
497537888 0
497537888 0
Lengte:180 mm
Lichaam:slank, stekels met groeven voor gif op het kieuwdeksel1
Huid:ja
   Kleur:grijsachtig geel, naar de buikzijde lichter, vaak met talrijke schuin naar achter verlopende strepen1
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Beschrijving:schuin omhoog, onderkaak langer dan de bovenkaak1
   Kaken:ja 1
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:ovaal, hoog, dicht bij elkaar
Ademhalingsorgaan:ja 2
   Kieuwen:ja 2
      Vorm:Draadvormig 2
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 2
Vinnen:ja 3
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja
      Beschrijving:2; voorste zeer kort met giftige stekels, bijna geheel zwart1
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja
      Symmetrisch:ja 3
      Beschrijving:bijna recht afgesneden1
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 2
   
BuikvinVinnen op de buik voor de anus.
:ja
      Beschrijving:klein, bijna onder de voorste rugvin1
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 4
   Ruggegraat:ja 4
Voedsel:garnalen, viseitjes, kleine bodemdieren
Habitat:ondiep water, ingegraven in het zand
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Gnathostomata
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/Osteichthyes
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/Teleostei
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl