home | informatie | vacatures
Syngnathus rostellatus Nilsson, 1855
NL Kleine zeenaald GB Lesser pipefish FR Petite aiguille de mer DE Kleine Seenadel DK Lille tangnål NO Liten kantnål
×
Kleine zeenaald 0
Kleine zeenaald 0
×
Kleine zeenaald 1
Kleine zeenaald 1
×
Kleine zeenaald 2
Kleine zeenaald 2
×
Kleine zeenaald 3
Kleine zeenaald 3
×
Kleine zeenaald 4
Kleine zeenaald 4
Lengte: 170 mm
Lichaam: langwerpig, slangachtig; mannetjes hebben een broedbuidel, dit zijn twee huidplooien aan de buikzijde
   Kleur: Donkerbruin met donkere vlekken aan de bovenzijde, die vaak dwarsbanden vormen; buik crème; vaak een donker vlekje voor de ogen
Huid: ja
   Schubben: nee
   Snuit: Snuit korter dan een halve koplengte (gemeten vanaf de kieuwdeksels); geen benige uitstulping achter de kop
Mond: ja
   Beschrijving: langgerekt; kleine mondopening
   Vorm: Buisvormig
   Tanden: nee
Ademhalingsorgaan: ja
   Kieuwen: ja
      Vorm: haarachtig
      Kieuwdeksels: ja
Vinnen: ja
   Rugvin: ja
      Beschrijving: met een gestraald uiterlijk
      Vorm: vlagvormig
      Vinstralen: 36-45
   Vetvin: nee
   Staartvin: ja
      Beschrijving: met een gestraald uiterlijk
      Vorm: waaiervormig
   Borstvin: ja
      Beschrijving: Vinstralen geteld bij 2 ex.
      Vinstralen: 9
   Buikvin: nee
Endoskelet: ja
Exoskelet: ja
   Beenringen: ja
      Beschrijving: 13-18 ringen vóór de anaalopening, 37-42 ringen achter de anaalopening
Voedsel: Kleine kreeftachtigen en vislarven.
Habitat: Leeft tot een diepte van 20 meter onder en tussen met wieren begroeide stenen en op zandbodems in riviermondingen.
   Saleniteit: kunnen tegen zoet en brakwater
   Verspreiding: Oostelijk deel van de Atlantische Oceaan van Zuid-Noorwegen tot Noord-Spanje.
Paaitijd: zomer
Eieren: 100-250 eieren worden door het vrouwtje gelegd in de broedbuidel van verschillende mannetjes. De broedbuidel van elk mannetje bevat 50-100 eitjes van verschillende vrouwtjes.
Geboorte: Na drie weken komen de eieren uit. Ze zijn dan 13 tot 14 millimeter lang.
Juveniele fase: Verlaten de broedbuidel als ze 15 mm lang zijn.
Geslachtsrijp: ≥1 jaar
Levensverwachting: 6 jaar
Aquariologie: zeenaalden zijn relatief makkelijk te houden in een aquarium. Ze houden van weinig stroming en hebben plekken nodig om zich te hechten en te verbergen zoals wieren.
   Voedsel: Ze willen levend voedsel. Ze hebben moeite met voedselconcurrentie, dus ze worden het beste gehouden in een omgeving met alleen de eigen soort of met soorten die een ander voedsel patroon hebben.
Websites
  1. https://www.liveaquaria.com/category/267/
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl