home | informatie | vacatures
Callionymus lyra Linnaeus, 1758
NL Pitvis
×
1189074048 0
1189074048 0
Lengte:250 mm
Lichaam:gestrekt, lange smalle staartwortel, kieuwspleten klein1
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:iets driehoekig, breed en plat1
Huid:ja
   Kleur:bruingeel met een witte buik; in de paaitijd is het mannetje getooid met blauwe banden, groene, paarse en goudkleurige vlekken, stralen van de borstvinnen zijn oranje.1
   Schubben:nee
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Beschrijving:bovenkaak uitstulpbaar1
   Kaken:ja 1
   Tanden:ja
      Beschrijving:klein
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:groot, hoog in de kop
Ademhalingsorgaan:ja 2
   Kieuwen:ja 2
      Vorm:Draadvormig 2
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 2
Vinnen:ja 3
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 4
      Aantal:2
      1 Beschrijving:kort, bij mannetje hoog en puntig met sterk verlengde eerste stralen1
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja
      Symmetrisch:ja 3
      Beschrijving:groot, waaiervormig1
   
AnaalvinVin aan de buikkant van de vis achter de anus, dichtst bij de staartvin; kunnen er 1 of 2 zijn, afhankelijk van de soort.
:ja
      Beschrijving:bijna evenlang als achterste rugvin, van achteren afgerond1
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 2
   
BuikvinVinnen op de buik voor de anus.
:ja
      Beschrijving:keelstandig, met brede basis1
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 5
   Ruggegraat:ja 5
Zwemblaas:nee
Voedsel:Kleine dieren zoals zandzager of porseleinkrabbetje
Vijand:Kabeljauw
   Verspreiding:Atlantische kusten van Europa tot IJsland, Middellandse Zee1
Bevruchting:vrij in zee
   Periode:voorjaar
Websites:
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Gnathostomata
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/Osteichthyes
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/Teleostei
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/Actinopterygii
  5. https://strandwerkgemeenschap.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl