home | informatie | vacatures
Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758
NL Schol GB Plaice FR Plie DE Schullen DK Røspætte NO Røspette
×
1449483409 0
1449483409 0
×
1449483409 1
1449483409 1
×
1449483409 2
1449483409 2
×
1449483409 3
1449483409 3
×
1449483409 4
1449483409 4
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Pladijs
Lengte:1000 mm
Gewicht:7 kg
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Beschrijving:met 4-7 benige knobbels
   Kleur:kan zich qua kleur en patroon aanpassen aan de ondergrond; vinnen doorschijnend
      Links:Donkere bovenzijde: Oranje of roestbruine vlekken, die tot in de vinnen kunnen doorlopen; grauwbruin tot bruin
      Rechts:Lichte onderkant: wit
   Oppervlak:alleen knobbeltjes bij de kop, verder glad
   Schubben:nee
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Beschrijving:onderkant steekt uit; bovenkaak eindigt voor of onder de voorrand van het oog
   Kaken:ja 1
   Tanden:ja
      Beschrijving:vooral in de keelholte; gebruikt om tweekleppigen te kraken
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:aan de rechterkant
   Druk:ja
      Zijlijn:ja
         Beschrijving:lichtgebogen bij de kop
Ademhalingsorgaan:ja 2
   Kieuwen:ja 2
      Vorm:Draadvormig 2
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 2
Vinnen:ja 3
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja
      Beschrijving:van kop tot staart
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja
      Symmetrisch:ja 3
      Beschrijving:waaiervormig
      Vinstralen:19-22
   
AnaalvinVin aan de buikkant van de vis achter de anus, dichtst bij de staartvin; kunnen er 1 of 2 zijn, afhankelijk van de soort.
:ja
      Beschrijving:van aars tot staart
      Vinstralen:43-61
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 2
   
BorstvinVinnen op de zijkant van de vis dicht bij de kieuwopening (LET OP: bij platvissen is dat dus onder en boven)
:ja
      Beschrijving:1 aan de linker (onder) kant en 1 aan de rechter (boven) kant
   
BuikvinVinnen op de buik voor de anus.
:ja
      Beschrijving:klein, vlak voor de anaalopening
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 4
   Ruggegraat:ja 4
Zwemblaas:nee 5
Voedsel:borstelwormen, tweekleppigen en kleine kreeftachtigen
Habitat:op zand en grindbodems
   Diepte:≤250 m
      Beschrijving:jonge dieren vaak dicht op de kust in ondieper water; oudere dieren tot ongeveer 200 meter uit de kust bij dieptes van 10-15 meter
   Verspreiding:Noordoost-Atlantische Oceaan, Noordzee, Oostzee
Voortbeweging:met een golvende beweging waarbij vooral de rugvin en aarsvin een belangrijke rol spelen; vooral 's nachts actief
Paaitijd:januari-maart
Paaigebied:dieper water waarbij temperatuur en zoutgehalte belangrijk zijn 5
Bevruchtingswijze:pelagisch; hom en kuit worden op het zelfde moment geloosd in zee
Eieren:ja
   Aantal:50.000-500.000
Geboorte:na 8-21 dagen
Larvale fase:ze worden geboren als rondvisjes en zwemmen rond in de water kolom, hun dieet bestaat uit plantaardig plankton. 6
Metamorfose:tijdens de metamorfose beginnen de ogen zich te verplaatsen naar één kant van het lichaam, de onderkant van het lichaam wordt lichter en de bovenkant donkerder en het diertje wordt een platvis die op de bodem leeft. Het dieet verandert, de platvis is een roofdier, en daarmee veranderen ook de ingewanden. 6
Groei:
Leeftijd (maanden)Lengte (mm)Informatie
Uit ei7-8 
1-28-14Gedaanteverwisseling
1270-120
24-36180-260Geslachtsrijpheid mannetjes
36-72300-350Geslachtsrijpheid vrouwtjes
Levensverwachting:≤50 jaar
   Beschrijving:meestal jonger door bevissing (12-30 jaar)
Websites:
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Gnathostomata
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/Osteichthyes
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/Teleostei
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/Vertebrata
  5. https://strandwerkgemeenschap.nl/vissen/Pleuronectidae
  6. https://strandwerkgemeenschap.nl/vissen/Pleuronectiformes
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl