home | informatie | vacatures
Pleuronectes platessa
NL Schol GB Plaice FR Plie DE Schullen DK Røspætte NO  Røspette
×
schol-lg.png
schol
×
schol_onder-lg.png
schol onder
×
IMG_6818.JPG
IMG 6818
×
IMG_6812.JPG
IMG 6812
×
IMG_6817.JPG
IMG 6817
 Overzicht 
 SynoniemenPladijs
   
 Bouw 
 Lengte1000 mm
 Gewicht7 kilo
 Kleurkan zich qua kleur en patroon aanpassen aan de ondergrond; vinnen doorschijnend
L: Donkere bovenzijde: Oranje of roestbruine vlekken, die tot in de vinnen kunnen doorlopen; grauwbruin tot bruin
R: Lichte onderkant: wit
 Oppervlakalleen knobbeltjes bij de kop, verder glad
 Kopmet 4-7 benige knobbels
    Bekonderkant steekt uit; bovenkaak eindigt voor of onder de voorrand van het oog
       Tandenja, vooral in de keelholte; gebruikt om tweekleppigen te kraken
    Ogenaan de rechterkant
    Schubbennee
    Zijlijnlichtgebogen bij de kop
 Rugvinvan kop tot staart
 Staartvinwaaiervormig
 Anaalvinvan aars tot staart
 Buikvinklein, vlak voor de anaalopening
 Borstvin1 aan de linker (onder) kant en 1 aan de rechter (boven) kant
   
 Anatomie 
   
 Het leven 
 Paaitijdjanuari-maart
 Bevruchtingswijzepelagisch; hom en kuit worden op het zelfde moment geloosd in zee
    Eieren aantal50.000-500.000
 Geboortena 8-21 dagen
 Groei
Leeftijd (maanden)Lengte (mm)Informatie
Uit ei7-8 
1-28-14Gedaanteverwisseling
1270-120
24-36180-260Geslachtsrijpheid mannetjes
36-72300-350Geslachtsrijpheid vrouwtjes
 Levensverwachtingmaximaal 50 jaar, meestal jonger door bevissing (12-30 jaar)
 Voedselborstelwormen, tweekleppigen en kleine kreeftachtigen
 Voortbewegingmet een golvende beweging waarbij vooral de rugvin en aarsvin een belangrijke rol spelen; vooral 's nachts actief
 Habitatop zand en grindbodems; jonge dieren vaak dicht op de kust in ondieper ater; oudere dieren tot ongeveer 200 meter uit de kust bij dieptes van 10-15 meter
    Diepte maximaal250 meter
 VerspreidingNoordoost-Atlantische Oceaan, Noordzee, Oostzee
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Kennisdocument schol, Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758) - van Emmerik, W.A.M. ; Kennisdocument 12 ; Sportvisserij Nederland, Bilthoven , juli 2006

 Websites
  1. nl.wikipedia.org

  2. www.beesies.nl

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl