home | informatie | vacatures
Liparis liparis (Linnaeus, 1766)
NL Slakdolf
Beschrijving
De slakdolf heeft een karakteristieke houding waarbij de staart opzij en naar voren geklapt is. Oppervlakkig lijkt de Slakdolf op een uit de kluiten gewassen kikkervisje.
Lengte: 180 mm
   Kleur: grijs, grijsbruin, vuilwit, met ronde vlekken (stippen) of diverse streep patronen; mannetjes in de paaitijd oranjerood; kan zijn kleuren en patronen veranderen
   Oppervlak: glad met een dikke slijmlaag
   Schubben: nee
Kop: rond
   Vorm: breed
   Lippen: ja
      Beschrijving: duidelijk
      Beschrijving: veel; klein
Sensoren: ja
   Licht: ja
      Ogen: ja
         Beschrijving: klein
Ademhalingsorgaan: ja
   Kieuwen: ja
      Vorm: draderig
      Kieuwdeksels: ja
Neusgaten: ja
   Beschrijving: voortse buisvormig
Vinnen: ja
   Rugvin: ja
      Beschrijving: lang; verbonden met vinhuid met de staartvin
   Staartvin: ja
      Beschrijving: met een gestraald uiterlijk
   Buikvin: ja
      Beschrijving: met elkaar vergroeid tot een ronde zuigschijf
   Anaalvin: ja
      Beschrijving: lang; verbonden met vinhuid met de staartvin
Zwemblaas: nee
Voedsel: garnalen en andere kleine kreeftachtigen, borstelwormen
Habitat: Intergetijdengebied tot ongeveer 100 meter diepte; meestal ondiep op rotsige of stenige bodems; 's zomers in de diepere delen, in de winter in de ondiepere delen
   Saleniteit: kan goed tegen een laag zoutgehalte
   Verspreiding: West-Europese soort die niet veel zuidelijker dan Bretagne voorkomt. In het noorden komt de soort voor tot in IJsland, Spitsbergen en ver voorbij het noorden van NoorwegenA; niet algemeen langs de kust, voornamelijk waddengebied en de zeeuwse kusten
Paaitijd: in de winter (januari)
Paaigebied: meestal dicht aan de kust, waar zoet water in zee stroomt; vast gezet aan poliepenkolonies (geweispons), steentjes, oesters of wieren; een van de ouders blijft soms de eieren nog enige tijd beschermenA
Eieren: ja
   Lengte: 1,5 mm
   Kleur: lichtgeel
   Beschrijving: kleine kluiten
Larvale fase: komen na 6-8 weken uit
Levensverwachting: 1 jaar
   Beschrijving: Overlijden na de voortplanting
Websites
  1. http://www.natuurbericht.nl/?id=10120
Literatuur
  1. Leewis, Rob. (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee: KNNV.
  2. Muus, Bent J.. (1978). Elseviers Zeevissengids: Elsevier.
  3. Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris. (1999). Gids van Kust en Strand Flora en Fauna: Tirion Uitgevers BV, Baarn.
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl