home | informatie | vacatures
Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)
NL Steenbolk GB Pouting,Bib FR Tacaud DE Franzosendorsch DK Skægtorsk NO Skjeggtorsk
×
Steenbolk 0
Steenbolk 0
×
Steenbolk 1
Steenbolk 1
×
Steenbolk 2
Steenbolk 2
Beschrijving
Lijkt op een Kabeljauw, maar is hoger en korter dan deze soort. De rug is bruinachtig en verloopt naar rossig-bruin tot een witte buik. Bij de borstvin-aanhechting zit een zwarte stip. Onder de lip zit een baarddraad.
Synoniemen: Steenwijting
Lengte: 47 cm
Lichaam: ruitvormig
   Kleur: rug koperachtig; buik wit; een zwarte vlek bij de borstvin; donkere banden over het lichaam
Mond: ja
   Vorm: bovenkaak steekt uit
   Tanden: ja
Sensoren: ja
   Baarddraad: ja
Ademhalingsorgaan: ja
   Kieuwen: ja
      Vorm: draderig
      Kieuwdeksels: ja
Vinnen: ja
   Rugvin: ja
      Beschrijving:  zacht; gestraald
      Aantal: 3
      1 Vinstralen: 11-15
      2 Vinstralen: 20-28
      3 Vinstralen: 15-22
   Vetvin: nee
   Staartvin: ja
      Beschrijving: met een gestraald uiterlijk
   Buikvin: ja
      Beschrijving: beide buikvinnen zijn vergroeid
   Anaalvin: ja
      Beschrijving: zacht; gestraald
      Aantal: 2
      1 Vinstralen: 25-36
      2 Vinstralen: 17-22
Anaalopening: ja
   Beschrijving: midden onder de eerste rugvin
Voedsel: kreeftachtigen, schelpdieren en kleine vissen; kannibalisme komt voor
Habitat: leeft in scholen op matige diepte; jonge dieren in kleinere scholen of solitair in ondiep water
Paaitijd: maart-april
Eieren: ja
   Beschrijving: komen na ongeveer 11 dagen uit
Levensverwachting: 4 jaar
Websites
  1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenbolk
  2. https://www.lekkervanbijons.be/vis/vissoorten/steenbolk
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl