home | informatie | vacatures
Solea solea (Linnaeus, 1758)
NL Tong GB Sole FR Sole DE Zunge DK Tunge NO Tunge
De pleuronectiformes zijn de platvissen van de wereld.
×
Tong 0
Tong 0
×
Tong 1
Tong 1
Synoniemen:Zeetong
Lengte:≤60 cm
   Beschrijving:normaal 30-40 cm
Gewicht:≤3 kg
   Beschrijving:normaal 320 g
Ademhalingsorgaan:ja1
   Kieuwen:ja1
      Vorm:draderig1
      Kieuwdeksels:ja1
Neusgaten:aan blinde zijde klein en ver van elkaar verwijderd
Vinnen:ja1
   Rugvin:1
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk1
   Staartvin:ja1
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk1
   Borstvin:ja
      Beschrijving:goed ontwikkeld
:vensverwachting-UNIT jaar
Habitat:Op modderige met zand vermengde gronden. Jaagt overwegend 's nachts. Overdag leven ze in het zand ingegraven.
   Diepte:10-60 60
Paaitijd:april-juni (zuidelijke Noordzee)
Paaigebied:in ondiep water bij 6-12°C
Eieren:ja
   Aantal:100.000-500.000
   Lengte:1,3-1,5 mm
   Beschrijving:vrij zwevend
Geboorte:bij 9-10° komen de eieren na 10 dagen uit
Larvale fase:begint bij 3,6 mm en ze leven dan vrijzwemmend tot hun gedaante verwisseling tot platvis voltooid is en ze 12-15 mm lang zijn
Metamorfose:tijdens de metamorfose beginnen de ogen zich te verplaatsen naar één kant van het lichaam, de onderkant van het lichaam wordt lichter en de bovenkant donkerder en het diertje wordt een platvis die op de bodem leeft. Het dieet verandert, de platvis is een roofdier, en daarmee veranderen ook de ingewanden.2
Groei:jaar 1: 8-15 cm;
Geslachtsrijp:25-30 cm
   Beschrijving:tussen 3de en 4de levensjaar
Levensverwachting:≤20
   Beschrijving:normaal 4-8 jaar
Websites:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Actinopterygii
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/Pleuronectiformes
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl