home | informatie | vacatures
Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)
NL Wijting
×
Wijting 0
Wijting 0
Lengte: ≤70 cm
   Beschrijving: in de Noordzee 40 cm
Lichaam: langwerpig
   Kleur: zwarte vlek bij de basis van de borstvinnen
Mond: ja
   Vorm: bovenkaak steekt uit
   Tanden: ja
Sensoren: ja
   Baarddraad: nee
Ademhalingsorgaan: ja
   Kieuwen: ja
      Vorm: draderig
      Kieuwdeksels: ja
Vinnen: ja
   Rugvin: ja
      Beschrijving:  zacht; gestraald
      Aantal: 3
   Vetvin: nee
   Staartvin: ja
      Beschrijving: met een gestraald uiterlijk
   Buikvin: ja
      Beschrijving: voor borstvin
   Anaalvin: ja
      Beschrijving: zacht; gestraald
      Aantal: 2
Voedsel: larven en juvenielen: eieren van de haarkwallen; volwassenen: garnalen, zwemkrabben, kleine haring, spiering en jonge kabeljauw
Habitat: kustwater tot 200 meter diep
Paaitijd: januari tot september, hoogtepunt in het vroege voorjaar
Larvale fase: larven en jonge vissen (tot 5 cm) verblijven vaak onder de klok van gele en blauwe haarkwallen
Juveniele fase: bij 5-10 cm gaan ze over tot het leven nabij de bodem
Groei: 2 levensjaar: 20 cm;
Geslachtsrijp: 3-4 jaar
Websites
  1. http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=183
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl