home | informatie | vacatures
Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)
NL Wijting
×
Wijting 0
Wijting 0
Lengte:≤70 cm
   Beschrijving:in de Noordzee 40 cm
Lichaam:langwerpig
   Kleur:zwarte vlek bij de basis van de borstvinnen
Mond:ja
   Vorm:bovenkaak steekt uit
   Tanden:ja1
Sensoren:ja
   Baarddraad:nee
Ademhalingsorgaan:ja2
   Kieuwen:ja2
      Vorm:draderig2
      Kieuwdeksels:ja2
Vinnen:ja1
   Rugvin:ja1
      Beschrijving: zacht; gestraald1
      Aantal:31
   Vetvin:nee1
   Staartvin:ja2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
   Buikvin:ja1
      Beschrijving:voor borstvin1
   Anaalvin:ja1
      Beschrijving:zacht; gestraald1
      Aantal:21
Voedsel:larven en juvenielen: eieren van de haarkwallen; volwassenen: garnalen, zwemkrabben, kleine haring, spiering en jonge kabeljauw
Habitat:kustwater tot 200 meter diep
Paaitijd:januari tot september, hoogtepunt in het vroege voorjaar
Larvale fase:larven en jonge vissen (tot 5 cm) verblijven vaak onder de klok van gele en blauwe haarkwallen
Juveniele fase:bij 5-10 cm gaan ze over tot het leven nabij de bodem
Groei:2 levensjaar: 20 cm;
Geslachtsrijp:3-4 jaar
Websites:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Gadidae
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl