home | informatie | vacatures
Haustoriidae Stebbing, 1906
(Haustorius) Zijn de ogen kleurloos en slecht ontwikkeld? Het dier maakt door de sterk ontwikkelde coxale platen en de verbrede bases van de achterste drie paar pereiopoden een "holle" indrukJa
(Bathyporeia) Zijn de ogen rood; is het dier zijdelings afgeplat; is het eerste lid van de antennula wigvormig en sterk ontwikkeld; en is de antennula na het eerste lid knievormig geknikt?Ja
(Urothoe) Zijn de ogen meestal zwart; is het dier min of meer bolvormig; is het eerste lid van de antenulla niet opvallend groter van het volgende; is de antennula niet geknikt?Geen link beschikbaar
Deze determinatie tabel is afkomstig uit: Verspreiding en biologie van Haustorius arenarius, de Zandvlokreeft, in Nederland (Crustacea, Amphipoda) van W. Vader.
Kleur:halfdoorschijnend of geelwit tot wit 1
Lichaam:plomp 1
CarapaxHet schild dat ligt over de borst (thorax) en de kop aan de rug (dorsale) zijde. In de Nederlandstalige literatuur kom je ook wel de term kopborststuk tegen
:nee 2
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 3
ThoraxBorst
:ja
   Segment 4:ja
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja
         
PropodusKan uitgegroeid zijn en samen met de Dactylus een schaar vormen
:subchelaat, maar klein en onopvallend 1
   Segment 5:ja
      Pereiopode 2:ja
         Propodus:subchelaat, maar klein en onopvallend 1
Abdomen:ja
   Segment 6:ja
      Telson:gespleten 1
      Uropode 3:ja
         Beschrijving:korte takken van gelijke grootte 1
Sensoren:ja
   Antenna:ja
      Lengte:kort 1
      Flagellum:ja
         Beschrijving:met een opvallende extra flagellum 1
   Antenna 2:ja
      Lengte:kort 1
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 3
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 3
Habitat:Ingegraven in substraat 1
Bronnen:
  1. Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris (1999). Gids van Kust en Strand. Flora en Fauna. Tirion Uitgevers BV, Baarn.
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/Amphipoda
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl