home | informatie | vacatures
Urospora Areschoug, 1866
Kleur:groen
Cellen:ja
   Vorm:onregelmatige lengte
   Chromatofoor:netvormig
   Doorsnede:≥30 µm
   Vorm:celdraden niet of nauwelijks afzonderlijk met het blote oog zichtbaar; nooit zijrhizoïden
   Structuur:slijmig of glad aanvullend
   Vertakking:nee
2006 - 2021 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl