home | informatie | vacatures
Halurus flosculosus (J.Ellis) Maggs & Hommersand, 1993
NL Bloempjeswier
×
348336878 0
348336878 0
×
348336878 1
348336878 1
×
348336878 2
348336878 2
Lengte:≤20 cm 1
Kleur:helder rood 1
Thallus:ja
   Beschrijving:bestaande uit 1 rij cellen 2
   Vorm:draadachtig, harig; kransvormig gezet op een vertakking of op de centrale steel; het geheel geeft het idee van de paardenstaart (plant) 3
VertakkingBij de hydropoliepen bekent als hydroclaudia
:ja
   
TypeAfstaand
:dichotoom 1
Geslachtsorganen:ja 3
   Beschrijving:aan een kort steeltje; omringd door een krans van filamentjes 3
Vruchtlichaam:ja 4
   Tetrasporen:ja 4
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch 4
Cellen:ja
   Beschrijving:cellen zijn ongeveer 6x zo lang als breed; cellen zijn breder aan top dan aan de basis; cellen zijn niet aan de basis ingesnoerd 2
   Diameter:≤500 µm 2
      Beschrijving:De cellen aan de basis zijn de grootste in diameter naar de top toe wordt de diameter kleiner 2
   Chloroplast:ja 4
      Chlorofyl a:ja 4
      Phycoerythrin:ja 4
      Phycocyanin:ja 4
   Schorscellen:nee
Foto verantwoording:Foto's van Frank Perk
Bronnen:
  1. http://macoi.ci.uc.pt/spec_list_detail.php?spec_id=377
  2. https://www.verspreidingsatlas.nl/S144595
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Halurus
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Rhodophyta
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl